1-1 แนะนำคอร์ส Introduction to AmiBroker for Everyone

Introduction to AmiBroker for Everyone เริ่มเรียนรู้การใช้โปรแกรม AmiBroker ที่เป็นโปรแกรมเล่นหุ้นที่นิยมทั่วโลก เพราะสามารถวิเคราะห์ระบบการลงทุนได้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำรายงานการทดสอบของระบบได้ ทาง ThaiQuants.com ได้จัดทำโปรเจค “Let’s Hack The Night” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาโปรแกรม AmiBroker ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์: Introduction to AmiBroker for Everyone

 1. เข้าใจ ภาพรวมคร่าวๆ ในแต่ละบท
 2. สิ่งจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
 3. แสดงกระบวนการพัฒนาการซื้อขายของ AmiBroker

เนื้อหา:

VDO ชุดนี้ สอนการใช้งาน AmiBroker จากเริ่มต้นจนใช้งานเป็น โดยผู้เรียนต้องมี 3 สิ่งเพื่อประกอบการเรียน คือ

 1. โปรแกรม AmiBroker
 2. หนังสือของ Dr.Howard
 3. ฐานข้อมูล (Database Simple)

ซึ่งทั้งหมดข้างต้น จะบอกวิธีจัดหาโดยละเอียดต่อไป

โดย VDO ชุดนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 1. Introduction สอนการติดตั้งโปรแกรมAmibroker และฐานข้อมูล
 2. Chart สอนวิธีเปิดกราฟราคาหุ้น เพิ่ม indicator และ Trend Line
 3. Backtest สอนการนำเอาข้อมูลในอดีต มาทดสอบด้วยระบบที่เราออกแบบ เพื่อทราบว่าระบบจะให้ผลลัพธ์อย่างไร
 4. Optimization สอนการปรับแต่งระบบที่เราออกแบบ เพื่อมีกำไรมากขึ้น หรือ ลดความเสี่ยงให้น้อยลง
 5. Exploration สอน scan หุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการและการอ่านข้อมูลที่ โปรแกรม AmiBroker ได้ทำการสรุปออกมา

วีดีโอ:

คำบรรยายวีดีโอ

สวัสดีครับ VDO นี้จะ พูดถึง Introduction to AmiBroker ซึ่งจะสอน AmiBroker ให้คนที่ไม่เป็นเลยจนพอเข้าใจ โดยผู้สนใจเรียนต้องมี 3 สิ่งประกอบการเรียนคือ

(1) โปรแกรม AmiBroker

(2) หนังสือของ Dr.Howard Brandy

(3) ข้อมูลหุ้น Database Example

ซึ่งทั้งหมดข้างต้น จะบอกวิธีจัดหาโดยละเอียดต่อไป

Course “Introduction to AmiBroker for Everyone” จะประกอบด้วย 5 หัวข้อคือ

(1) Introduction to AmiBroker สอนการติดตั้งโปรแกรมAmibroker และฐานข้อมูล

(2) AmiBroker Chart สอนวิธีเปิดกราฟราคาหุ้น เพิ่ม indicator และ Trendline

(3) AmiBroker Backtest สอนการนำเอาข้อมูลในอดีตมาทดสอบด้วยระบบที่เราออกแบบเพื่อทราบว่าระบบจะให้ผลลัพธ์อย่างไร

(4) AmiBroker Optimization สอนการปรับแต่งระบบที่เราออกแบบเพื่อมีกำไรมากขึ้นหรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง

(5) AmiBroker Exploration สอน scan หุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการและการอ่านข้อมูลที่ โปรแกรม AmiBroker ได้ทำการสรุปออกมา