Introduction to AmiBroker for Everyone

Introduction to AmiBroker for Everyone เป็น ฟรีคอร์สออนไลน์ สอนการใช้โปรแกรม AmiBroker และการเขียนสูตร/โค้ด AFL อย่างถูกต้อง รวมถึงปูพื้นฐาน Algorithmic Trading System

ยินดีต้อนรับสู่ Introduction to AmiBroker for Everyone โปรแกรม AmiBroker นั้น เป็นโปรแกรมสร้างและทดสอบระบบเทรดหุ้นที่ได้รับความนิยมในหมู่ system trader แต่ในเมืองไทยยังไม่มีคนสอนการใช้ AmiBroker อย่างจริงจัง เป็นขั้นเป็นตอน และปูพื้นฐานเกี่ยวกับ  Algorithmic Trading System ที่สอดคล้องกับภาษาโปรแกรม AFL ของ AmiBroker ด้วยเหตุนี้ทาง ThaiQuants.com จึงตัดสินใจอัดวีดีโอสอนการใช้งาน AmiBroker เบื้องต้น และรวมถืงปูพื้นฐานการเขียนโค้ด การออกแบบระบบ trading system การทดสอบระบบซื้อขายหุ้น Backtesting ให้แก่มือใหม่และนักลงทุนผู้สนใจใน systematic trading โดยตั้งใจให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพโดยรวมของ AmiBroker และ Algorithmic Trading System ภายใน 2 ชั่วโมง และสามารถมาดูวีดีโอทวนซ้ำๆได้เรื่อยๆจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยที่วีดีโอจะเริ่มต้นตั้งแต่การดาว์นโหลดโปรแกรม AmiBroker และฐานข้อมูลหุ้น แล้วต่อด้วยส่วนสำคัญหลักต่างๆ คือ การปรับแต่งและเพิ่มกราฟและอินดิเคเตอร์ การเขียนสูตรและทดสอบระบบซื้อขายหุ้น การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยการเปลี่ยนค่าตัวแปร และการสแกนหุ้นที่เข้าข่ายกับระบบซื้อขายหุ้น

หมายเหตุ: ให้ นศ กดที่ลิงค์ข้างบนเพื่อเข้าเรียนฟรีคอร์สปูพื้นฐานที่  Udemy.com  ซึ่งได้มีการจัดวางเนื้อหาและเอกสารใหม่ ส่วนเนื้อหาบน AmiBroker.ThaiQuants.com เพจนี้ ซึ่งทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 จะใช้เพียงเพื่ออ้างอิงและการค้นหาผ่าน Google

สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนด้วยระบบ System Trading โดยใช้ AmiBroker + Quantitative Analysis อย่างจริงจัง สามารถดูวิดีโอแนะนำคอร์สทั้งหมดได้ที่ ThaiQuants.com/courses

 

 

Introduction to AmiBroker สอนการใช้งาน AmiBroker จาก Lets hack the night by ThaiQuants

จุดประสงค์ Introduction to AmiBroker for Everyone

 1. ตอบสนอง อุดมการณ์ทางการศึกษา
 2. สอนการใช้งาน AmiBroker สำหรับผู้เริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอน
 3. จัดหมวดหมู่เนื้อหาไว้อย่างชัดเจนด้วยเมนูของเวปนี้
 4. แนะแนวทางในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเทรดหุ้น Trading System เบื้องต้น
 5. ทวบทวนความรู้เบื้องต้นในการใช้ AmiBroker สำหรับนักศึกษาที่เรียน AmiBroker Quant Course
 6. ปูพื้นฐานสำหรับนักลงทุนที่สนใจและนักศึกษารุ่นต่อไป

เนื้อหาหลักๆของ Introduction to AmiBroker for Everyone

คอร์สอนการใช้งาน AmiBroker เบื้องต้นในการออกแบบและทดสอบระบบซื้อขายหุ้น แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ตามที่จัดวางไว้ในเมนูของเวปไซต์ดังนี้

 1. Introduction: สอนการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงการดาว์นโหลดโปรแกรมและข้อมูลหุ้น
 2. Charts: สอนการปรับแต่งและเพิ่มกราฟและอินดิเคเตอร์
 3. Backtesting: สอนการเขียนสูตร AFL และทดสอบระบบซื้อขายหุ้น
 4. Optimization: สอนการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการเปลี่ยนค่าตัวแปรโดยอัตโนมัติ
 5. Exploration: สอนการสแกนหุ้นที่เข้าข่ายกับสัญญาณซื้อขายหุ้นตามระบบเทรดที่ออกแบบไว้

รายละเอียดเนื้อหา

 1. Introduction: คอร์สแนะนำใช้งาน AmiBroker เบื้องต้น
  1. Introduction to AmiBroker for Everyone: แนะนำคอร์สสอนการใช้งาน AmiBroker สำหรับมือใหม่
  2. Download Materials: สอนดาวน์โหลด AmiBroker, หนังสือประกอบการเรียน, และฐานข้อมูล Download
  3. Interface: อธิบายเมนูต่างของโปรแกรม AmiBroker
  4. Open Database: สร้างฐานข้อมูลใน AmiBroker
 2. Charts: สอนการใช้งานในส่วนของกราฟและอินดิเคเตอร์
  1. Menu and Info: แนะนำเมนูสำหรับกราฟและข้อมูลต่างๆ
  2. Chart Panes: อธิบายโครงสร้างหน้าต่างของโปรแกรม AmiBroker
  3. Preferences: สอนการตั้งค่ากราฟหลักๆที่สำคัญในการใช้งาน AmiBroker
  4. Trend Line: แสดงการวาดเส้นเทรนไลน์เพื่อศึกษากราฟ
  5. Moving Average: ตัวอย่างการเพิ่มและทำการปรับเปลี่ยนอินดิเคเตอร์
 3. Backtesting: การเขียนสูตร AFL และทดสอบระบบซื้อขายหุ้น
  1. AmiBroker Backtesting: แนะนำส่วนประกอบในการทดสอบระบบเทรดหุ้น
  2. Analysis Document: แนะนำการตั้งค่าสำหรับการทำการทดสอบระบบเทรดหุ้น
  3. Formula Outline: แนะนำ Formula อย่างคร่าว เพื่อการเขียนสูตรอย่างเป็นระบบ
  4. SetOption Code: อธิบายค่าตั้งต้นและสูตรสำหรับการทดสอบระบบซื้อขาย Backtesting
  5. Buy and Sell Code: สอนการเขียนสูตรซื้อขายหุ้นใน AmiBroker
  6. SetPositionSize Code: สอนการใช้ฟังก์ชั่นในการแบ่งเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้น
  7. PositionScore: แนะนำการเขียนสูตรในการจัดลำดับความสำคัญในการเข้าซื้อหุ้น
  8. ApplyStop: อธิบายการตั้งค่าคัดลอส (Stop Loss) ตั้งเป้าผลกำไร Stop Profit และ Trailing Stop
  9. Improving Result: แสดงตัวอย่างและแนวทางการปรับปรุงระบบซื้อขายเบื้องต้น
  10. Backtesting Result: สอนการอ่าน Report ใน AmiBroker เพื่อพิจารณาระบบเทรดหุ้น
 4. Optimization: สอนการใช้งาน AmiBroker ในการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสม
  1. AmiBroker Optimization: แนะนำการปรับเปลี่ยนตัวแปรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  2. Optimize Function: สอนการใช้ฟังก์ชัน Optimize ในการหาค่าที่ดีที่สุด
  3. Optimized Result Table: สอนการปรับแต่งตารางจากการทำ Optimization และอ่านผลลัพธ์
  4. Period, Percent, Number 1/2: แสนอแนวทางในการตั้งค่าตัวแปรสำหรับ Optimization อย่างเหมาะสม
  5. Period, Percent, Number 2/2: แสนอแนวทางในการตั้งค่าตัวแปรสำหรับ Optimization อย่างเหมาะสม
  6. Finalized Optimized Parameters: สรุปผลลัพธ์จากการทำ Optimization
  7. In Sample and Out Of Sample: แนะนำการทดสอบระบบเทรดหุ้น แบบในข้อมูล IS และนอกข้อมูล OOS
  8. Walk Forward Validation: สอนการทดสอบระบบด้วย Walk Forward ใน AmiBroker
 5. Exploration: สอนการใช้งาน AmiBroker ในการสแกนหุ้นที่เข้าเงื่อนไขซื้อขายหุ้น

 

ศึกษา AmiBroker ต่อ (หลังจากดูวีดีโอทั้งหมดแล้ว)

 

ThaiQuants.com

ThaiQuants.com

Community focusing on quantitative investing and system using AmiBroker Online Course กลุ่มผู้สนใจระบบเทรดหุ้น และคอร์สสอนโปรแกรม AmiBroker ระดับ Intermediate to Advanced
ThaiQuants.com
ThaiQuants.com

Latest posts by ThaiQuants.com (see all)

ThaiQuants.com
...