ลองเล่น Test Post นี้ได้ตามใจชอบ

Test Post คำนำสั้นๆ  2-3 ประโยค ไม่เกิน 156 ตัวอักษร โดยต้องขึ้นต้นด้วย Focus Keyword และ ใช้คำนำนี้ใน Yoast Meta description ที่ด้านล่าง (หมายเหตุ Test Post คือ Focus Keyword ของโพสนี้)

จุดประสงค์: Test Post

  • จุด 1 ควรมีจุดประสงค์ประมาณ  3-4 จุด
  • จุด 2 แต่ล่ะจุด ควรมีแค่ 1-2 ประโยค
  • จุด 3

เนื้อหา: Test Post

สรุปเนื้อหา จากวีดีโอ แนะนำว่าให้ ปริ้น คำบรรยาย วีดีโอมาอ่าน แล้ว highlight จุดสำคัญๆ มาสรุป ประมาณ 200-250 คำ หรือ 2/3 หน้ากระดาษ และเพิ่ม Links ไปยัง web page อื่นๆที่จำเป็น

วีดีโอ: Test Post

คำบรรยายวีดีโอ

ส่วนนี้จะมีคนพิมพ์คำบรรยายออกมาให้ หน้าที่คือ ต้องแก้ไขคำบรรยายให้ถูกต้อง เพราะคนพิมพ์ ไม่มีความรู้ AmiBroker และ Trading System

Leave a Reply