1-4 เปิดฐานข้อมูลใหม่ใน AmiBroker

AmiBroker Default Database บทนี้จะสอนถึงวิธีเพิ่มฐานข้อมูลหุ้นชุดใหม่ ลงในโปรแกรม AmiBroker และทำการตั้งค่า Default Database เพื่อที่ทุกครั้งที่เปิด AmiBroker ฐานข้อมูล Default นี้จะถูกเปิดขึ้นมาใช้ในทันที

Continue reading