1-1 แนะนำคอร์ส Introduction to AmiBroker for Everyone

Introduction to AmiBroker for Everyone เริ่มเรียนรู้การใช้โปรแกรม AmiBroker ที่เป็นโปรแกรมเล่นหุ้นที่นิยมทั่วโลก เพราะสามารถวิเคราะห์ระบบการลงทุนได้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำรายงานการทดสอบของระบบได้ ทาง ThaiQuants.com ได้จัดทำโปรเจค “Let’s Hack The Night” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาโปรแกรม AmiBroker ได้อย่างถูกต้อง Continue reading