ลองเล่น Test Post นี้ได้ตามใจชอบ

Test Post คำนำสั้นๆ  2-3 ประโยค ไม่เกิน 156 ตัวอักษร โดยต้องขึ้นต้นด้วย Focus Keyword และ ใช้คำนำนี้ใน Yoast Meta description ที่ด้านล่าง (หมายเหตุ Test Post คือ Focus Keyword ของโพสนี้)
Continue reading

this is a Test Post Example for Special Contributor

Test Post คำนำสั้นๆ  2-3 ประโยค ไม่เกิน 156 ตัวอักษร โดยต้องขึ้นต้นด้วย Focus Keyword และ ใช้คำนำนี้ใน Yoast Meta description ที่ด้านล่าง (หมายเหตุ Test Post คือ Focus Keyword ของโพสนี้)
Continue reading