1-3 เมนูหลักในโปรแกรม AmiBroker

บทนี้จะสอนถึงเมนูต่างๆ ของโปรแกรม AmiBroker โดยจะอธิบายส่วนประกอบต่างๆ และชื่อเรียกของส่วนประกอบ เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรม AmiBroker นี้จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ [1] เมนู [2] ข้อมูล [3] Document
Continue reading

1-2 Download AmiBroker ข้อมูลหุ้น และหนังสือ

Download AmiBroker บทนี้สอนการโหลดและเลือกซื้อโปรแกรม AmiBroker การโหลดหนังสือ Introduction to AmiBroker และการติดตั้งฐานข้อมูล จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนการเรียน Continue reading

1-1 แนะนำคอร์ส Introduction to AmiBroker for Everyone

Introduction to AmiBroker for Everyone เริ่มเรียนรู้การใช้โปรแกรม AmiBroker ที่เป็นโปรแกรมเล่นหุ้นที่นิยมทั่วโลก เพราะสามารถวิเคราะห์ระบบการลงทุนได้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำรายงานการทดสอบของระบบได้ ทาง ThaiQuants.com ได้จัดทำโปรเจค “Let’s Hack The Night” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาโปรแกรม AmiBroker ได้อย่างถูกต้อง Continue reading