4-1 แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker เพื่อใช้ในการศึกษา code หรือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมา โดย บทนี้จะกล่าวภาพรวมของการสอนเรื่อง Optimization เพื่อที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน ฟังชั่น Optimization และ สามารถมองเห็นภาพรวมได้ เพื่อปูพื้นฐานในบทต่อๆ ไป

จุดประสงค์: แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

  1. เข้าใจวัตถุประสงค์การสอนของบทที่ 4 Optimization
  2. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำ Optimization
  3. เข้าใจภาพรวมของการทำ Optimization

เนื้อหา: แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการทำ Optimization โดยวัตถุประสงค์หลักๆ ของการทำ Optimization คือ

[1] การปรับค่า Parameter / ตัวแปร เพื่อหา ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด เช่น กำไรที่ได้เยอะ อัตราการชนะของระบบที่สูงขึ้น หรือ ลดขนาดของ Max DrawDown เป็นต้น
[2] เพื่อศึกษาลักษณะของ Code หรือ ระบบที่เราทำการเขียน โดย จะศึกษาพฤติกรรมของระบบ

ในบทที่ 4 นี้จะทำการสอนโดยอ้างอิง กับหนังสือ Introduction To AmiBroker Second Edition เขียนโดย Howard B. Bandy  ในส่วนของ Chapter 3 Exercise 8 – Optimize a Trading System และ Example 9 – Perform Walk Forward Validation

วีดีโอ: แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

คำบรรยายวีดีโอ

ใน VDO ส่วนนี้ นะครับเราจะมาพูดถึง AmiBroker Optimization น่ะครับ ซึ่ง Optimization คือการปรับเปลี่ยน
ค่า Parameter ตัวเลขน่ะครับ ใน code ของเรา ถึงแม้กระทั่ง เอา codeเข้า code ออกก็ตามก็ถือเป็นการ Optimize เพื่อให้ได้ results ออกมาที่ดีที่สุดน่ะครับอย่างเช่น results คืออะไรได้บ้าง อย่างเช่น net profit , Risk Adjusted Return หรือให้ได้ Max drawdown ที่ต่ำ อ่ะ เราก็จะไปอธิบายกันในส่วนนี้ ว่าOptimize เพื่ออยากให้ได้อะไร ก็เป็นBalance ระหว่าง parameters หลายตัวน่ะครับ ซึ่งในส่วนของ Introduction กับ basic level เนี่ย เราจะ focus ในการใช้ Optimization อย่างเหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยน parameter ให้ได้ results ออกมาที่ดี อันนี้คือในส่วนของ Introduction กับ basic level คราวเนี่ยผมจะพูดล่วงหน้าไปหน่อยแล้วกันว่าถ้าเป็นส่วนของ intermediate หรือ advance level เนี่ยเราใช้ Optimization หนักๆเลย ไม่ได้เพื่อ Optimize parameter เราใช้เพื่อศึกษา stategy ของเรา ศึกษา code ของเรา condition ของเรา อ่ะ อันนั้นก็จะเป็นอีก level นึงน่ะครับ แล้วก็ถัดไปใน VDO ส่วนนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับ หนังสือของ Dr.Haword น่ะครับ Introduction to AmiBroker เนี่ย ก็คือ Chapter 3 Exercise 8 กับ Exercise 9 ก็มันอยู่ด้วยกันน่ะครับ Exercise 8 ก็เป็นเรื่อง Optimization , Exercise 9 ก็เป็นเรื่องของ Walk Forward เราก็จะพูดถึงเรื่อง In Example , Out Example ก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันมี concept..มี idea ยังไง ok น่ะครับ ก็เดี๋ยวไปดู VDO เรื่องการ Optimize parameter กันดีกว่า ขอบคุณครับ