ลองเล่น Test Post นี้ได้ตามใจชอบ

Test Post คำนำสั้นๆ  2-3 ประโยค ไม่เกิน 156 ตัวอักษร โดยต้องขึ้นต้นด้วย Focus Keyword และ ใช้คำนำนี้ใน Yoast Meta description ที่ด้านล่าง (หมายเหตุ Test Post คือ Focus Keyword ของโพสนี้)
Continue reading

this is a Test Post Example for Special Contributor

Test Post คำนำสั้นๆ  2-3 ประโยค ไม่เกิน 156 ตัวอักษร โดยต้องขึ้นต้นด้วย Focus Keyword และ ใช้คำนำนี้ใน Yoast Meta description ที่ด้านล่าง (หมายเหตุ Test Post คือ Focus Keyword ของโพสนี้)
Continue reading

4-7 In Sample and Out Of Sample

In Sample and Out of Sample มีนิยามที่แตกต่างกันไป เพื่อในการบอกถึงช่วงเวลาทดสอบของระบบที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยระบบ เราจำเป็นต้องการปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อหาค่าที่ได้เหมาะสมในทุกช่วงเวลา

Continue reading

4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
Continue reading

4-5 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 2/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยในบทนี้จะกล่าวต่อเนื่องมาจากบทที่แล้ว โดยทำการ ปรับปรุงค่าเพิ่มเติมในส่วนของ ApplyStop เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป Continue reading

4-4 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 1/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยบทนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งค่าของ Period และ Percent โดยการปรับค่านี้ จะส่งผลถึงผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน

Continue reading