4-7 In Sample and Out Of Sample

In Sample and Out of Sample มีนิยามที่แตกต่างกันไป เพื่อในการบอกถึงช่วงเวลาทดสอบของระบบที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยระบบ เราจำเป็นต้องการปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อหาค่าที่ได้เหมาะสมในทุกช่วงเวลา

Continue reading

4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
Continue reading

4-3 ปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker

การปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker เป็นการปรับค่าผลลัพธ์หลังจากการทำ Optimization ไปแล้ว เพื่อให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้มาอ่านได้ง่าย และสามารถปรับแต่และเลือกค่าผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ Continue reading

4-4 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 1/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยบทนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งค่าของ Period และ Percent โดยการปรับค่านี้ จะส่งผลถึงผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน

Continue reading

4-5 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 2/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยในบทนี้จะกล่าวต่อเนื่องมาจากบทที่แล้ว โดยทำการ ปรับปรุงค่าเพิ่มเติมในส่วนของ ApplyStop เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป Continue reading

4-2 การใช้งานฟังก์ชั่น Optimize

การใช้งานฟังชั้น Optimize เป็นการปรับแต่งค่าของระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมม หรือ เพื่อผลลัพธ์ ที่ดียิ่งขึ้น การทำ Optimize สามารถทำได้ โดยโปรแกรม AmiBroker ได้ทำการเตรียมเครื่องมือไว้แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือ การใช้งาน ฟังชั่น Optimize สามารถนำไปประยุกต์ ได้หลากหลาย การใช้งานมากๆ ถ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Continue reading

4-1 แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker เพื่อใช้ในการศึกษา code หรือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมา โดย บทนี้จะกล่าวภาพรวมของการสอนเรื่อง Optimization เพื่อที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน ฟังชั่น Optimization และ สามารถมองเห็นภาพรวมได้ เพื่อปูพื้นฐานในบทต่อๆ ไป

Continue reading

5-0 Exploration

เนื้อหา AmiBroker Exploration การคัดกรองหุ้นตามเงื่อนไขได้ถูกจัดวางไว้ที่ Udemy กรุณากดลิงค์ด้านล่าง แล้วทำการสมัครเรียนฟรี

 

เหตุผลที่ บทที่ 5 Exploration ถูกนำไปจัดวางที่ Udemy เพื่อ:

  1. ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาต่างๆ ของ Introduction to AmiBroker Everyone จะยังคงอยู่ต่อไป ไม่ว่า ThaiQuants ยังอยู่หรือไม่
  2. ให้โอกาสผู้สนใจเรียนรู้ AmiBroker ในการถามตอบ เนื้อหาเบื้องต้น โดยใช้ระบบ Discussion ของ Udemy.com
  3. อ่าน ข้อความด้านล่าง ซึ่งมาจากลิงค์ Facebook Link

 

ณ วันนี้ มีนาคม 2562 #ThaiQuants ได้กลับมาสานต่องานที่ค้างไว้กว่า 3 ปี ให้เสร็จ ด้วยการอัดวิดีโอ บทที่ 5 การสแกนหุ้นด้วย Scan Signals และ Exploration Filter udemy.com/amibroker-thaiquants ฟรีคอร์สปูพื้นฐาน AmiBroker + System + Quant

• รีบกดสมัครเรียนไว้ก่อนตอนที่ยังฟรี เผื่อ ThaiQuants เปลี่ยนใจเก็บค่าเรียนเพื่อนำไปบริจาคเพื่อการศึกษา…

#จุดเริ่มต้นและที่มา
Introduction to AmiBroker for Everyone (ABEC)
amibroker.thaiquants.com
ฟรีคอร์สปูพื้นฐาน AmiBroker ได้ถูกจัดทำขึ้น ตุลาคม 2558 เพื่อปรับฐานความรู้ นศ ที่ลงเรียน ABQC รุ่นแรก (thaiquants.com/abqc) แต่ในภายหลัง ThaiQuants ได้ตระหนักว่าความรู้ของ นลท ไทย ต่อ #AmiBroker และ #Quant ต่ำกว่ามาตราฐานมาก จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ว่า ควรเปิดให้ นลท ทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ AmiBroker (ซึ่งดีกว่า MetaStock) โดยให้ทุกคนได้เรียนฟรี เพื่อเป็นวิทยาทาน (ณ 2562 มีคนเรียนประมาณ 2,000 คน)

ณ ตอนนั้น ตุลาคม 2558 ThaiQuants วางแผนให้อัดวิดีโอทั้งหมดอย่างต่อเนื่องภายใน 30 ชั่วโมง แต่ปรากฎว่า หมดแรงก่อน จบที่บทที่ 4 Optimization แล้วก็มิได้มีการกลับมาอัดวิดีโอต่อ… จนกระทั่งผ่านไป 3 ปี

#จุดสิ้นสุดและต่อจากนี้
วันนี้ มีนาคม 2562 ThaiQuants ถือว่าได้ทำหน้าที่ให้ สังคมการลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นแก่เมืองไทย อย่างเต็มที่ และคงฝากหน้าที่ ที่เหลือแก่ตัว นลท เอง ว่าจะพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลแค่ไหน โดยเฉพาะ #QuantitativeAnalysis for Investment ที่ นลท ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต ถ้ายังอยากได้เปรียบ หรือรักษาสถานะไม่ให้เสียเปรียบ (thaiquants.com/why-quant)

#ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 

One for All

ThaiQuants

23 มีนาคม 2562